Tervetuloa omille henkilökohtaisille sivuilleni!

Käsittelen täällä aiheita, joista itse olen kiinnostunut paitsi lääkärinä ja henkisenä valmentajana myös henkilökohtaisesti ja joista arvelen olevan iloa ja hyötyä myös muille. Tällainen on esimerkiksi hengellisyyden ja hyvinvoinnin teemojen yhdistäminen. Monilla on suuria vaikeuksia tai eivät halua sovitella yhteen tai integroida maailmankuvia, joiden he kokevat olevan keskenään ristiriidassa tai suorastaan toisensa poissulkevia.Vaarana voi kuitenkin olla, että samalla jotain oleellista hukkaantuu! Järjen, luovuuden ja uskon liitto on nimittäin osoittautunut erittäin hyväksi ja rikastuttavaksi yhdistelmäksi myös tutkimusten mukaan erityisesti raskaiden elämäntilanteiden kohtaamisessa ja ylittämisessä. Käytännöllisen osaamiseen ja tiedon lisäksi tarvitaan elämässä myös aina yhä uudestaan uutta ajattelua, motivoitumista ja mielen kohottumista henkisten voimavarojen lähteille.

Näillä sivuilla johdattelen kontemplatiivisen psykologian piiriin, joka tutkii mietiskelyä ja siihen liittyviä mielen prosesseja. Esittelen tässä myös ajattelun mahdollisuuksia avaavan ja oivalluksia tuottavan henkisen kasvun mallini ja menetelmän, joka perustuu sisäisen polun metaforaan. Se soveltuu paitsi henkiseen valmennukseen ja kognitiiviseen psykoterapiaan myös erinomaisesti henkilökohtaisen hengellisen kontemplaation työkaluksi

                                                             Ystävällisin terveisin, 

                                                                                       Heimo Langinvainio